Ingen riskfri gräns för alkoholkonsumtion när man väntar barn

Idag publicerar Dagens Nyheter i en artikel som tar upp alkohol, graviditet och amning.

Det finns inga säkra perioder eller minsta dos som inte skulle kunna skada det ofödda barnet enligt rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa -ett gemensamt ansvar”

Enligt Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av författarna till rapporten, finns det en liten risk för fosterskador hos det ofödda barnet om man dricker lite alkohol.

-Vad folk väljer att göra med den informationen är upp till var och en. Men man måste få rätt information för att kunna fatta ett informerat beslut som förälder, säger Frida Dangard.

Rapporten kommer att presenteras i sin helhet under onsdagen kl 14:00 i Sveriges riksdag och livesändas på Facebook.

Länk till  artikeln i sin helhet  (DN bakom betalvägg)