Livsmedelsverket välkomnar  forskningsrapport

 

Den 5/2, lanserades forskningsrapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar” som har tagits fram av en internationell forskargrupp på uppdrag av Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM), Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF), IOGT-NTO samt Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Samma dag som forskningsrapporten släpptes, publicerade Livsmedelsverket en kommentar där de skriver följande:

”Vi välkomnar den här genomgången, den blir ett värdefullt bidrag i den översyn av råden till gravida och ammande som Livsmedelsverket just nu gör. Vi gör även en egen genomgång av ny forskning på området och bedömer sedan om våra råd kring alkohol behöver ändras” .

Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

IOGT-NTO ser väldigt positivt på Livsmedelsverkets snabba respons och deras vilja att utifrån ny forskning se över sina riktlinjer.

– Livsmedelsverket är en betydelsefull aktör dit många gravida söker sig för guidning, så det är av största vikt att de rekommendationer som ges är utformade efter den senaste forskningen. Sen att de gör det utifrån den forskning som bland andra IOGT-NTO står bakom, är ju så klart särskilt roligt. Vi är en viktig påverkansaktör!  Säger Irma Kilim drogpolitisk chef på IOGT-NTO.