Vad alkoholindustrins egna dokument säger om Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljningen beskrivs ofta av dess förespråkare som ett förslag som är riktat till att hjälpa landsbygden och små hantverksbryggerier. Men när gårdsförsäljningens största förespråkare har tyckt till om gårdsförsäljningen direkt till regeringen låter argumenten annorlunda. IOGT-NTO presenterar här ett antal citat och inspel från några av Sveriges mest inflytelserika intresseorganisationer som visar upp en annan bild av hur förespråkarna ser på gårdsförsäljningen.

Begränsningar kring produktionsmetoder, försäljningsvolym eller företagsstorlek bör inte förekomma. Alla dryckesslag skall inkluderas.

-Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Att begränsa till ”hantverksmässig produktion”, landsbygd eller små producenter blir svårt.

– Livsmedelsföretagen

Även verksamheter som bedriver hantverksmässig produktion av alkoholdrycker utan att kunna sägas bedrivas på en ”gård” bör omfattas av utredningens uppdrag

– Visita

(…)att vi tillsammans kan reda ut hur svenska alkoholproducenter på gårdar, bryggerier och destillerier får möjlighet att sälja sina produkter på produktionsstället, på samma sätt som i resten av Europa.

– Föreningen Svenskt Vin

Gårdsförsäljning bör gälla produktgrupperna: öl, cider, sprit, vin.

– Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier

Läs alkoholindustrins, och intresseorganisationernas inspel i sin helhet här:

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Livsmedelsföretagen

Visita

Föreningen svenskt vin

Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier