Gårdsförsäljning leder till att svenska detaljmonopolet inte kan vara kvar

Frågan om att möjliggöra så kallad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har återigen tagits upp. Enligt Januariöverenskommelsen ska en utredning om gårdsförsäljning utföras, detta trots att frågan utretts två gånger tidigare.

Slutsatserna från tidigare utredningar är tydliga – att öppna upp för ”gårdsförsäljning” leder till att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol inte får vara kvar.

Torsdagen den 4 juli arrangerade IOGT-NTO tillsammans med Junis IOGT-NTO:s Juniorförbund och KRIS ett seminarium i Almedalen på temat: ”Gårdsförsäljning av alkohol – myter och sanningar”. Moderator var Kim Reenaas, tillträdande Generalsekreterare för IOGT-NTO. Deltagare i seminariet var Susanne Nyström, journalist och ledarskribent vid Eskilstuna-Kuriren samt riksdagsledamöterna Karin Rågsjö, (V), Mats Wiking, (S), och Pia Steensland, (KD).

Deltagarna tog upp begreppen runt gårdsförsäljning samt diskuterade om en tredje utredning kan tillföra något nytt.

  • Panelen kom fram till att frågan om gårdsförsäljning är en socialpolitisk fråga, inte en näringspolitisk. Begreppet ”gårdsförsäljning” bör dessutom bytas ut då det är missvisande på många sätt.
  • En tredje utredning bedöms inte leda till nya slutsatser och det finns ett starkt och brett stöd för det svenska detaljhandelsmonopolet och en restriktiv alkoholpolitik.
  • Debatten behöver riktas bort från gårdsförsäljningsfrågan, men också breddas, då det finns stora behov av att prata om insatser för att minska alkoholens skadeverkningar och värdet av en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Och att synliggöra den alkoholnorm som omgärdar oss och debatten.

Vill du se seminariet i sin helhet, kan du gå in på Soberians playkanal.