Gårdsförsäljning är omöjligt om vi vill behålla Systembolaget

 

Den 25 maj har IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero och Per Wihlborg, IOGT-NTO Skåne, skrivit i Sydsvenskan om gårdsförsäljning.

Den lokala försäljningen kan inte skyddas. Två statliga utredningar har kommit till denna slutsats. Införandet av gårdsförsäljning skulle innebära att Sverige förlorar sin möjlighet att ha kvar Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Föreningen Alkoholpolitiskt forum har sammanställt alla punkter som visar på varför gårdsförsäljning inte går att genomföra utan att det öppnar upp marknaden för alla alkoholproducenter. Du kan ladda ner dokumentet här.

Värnandet av folkhälsan väger tyngst när det kommer till skyddandet av alkoholmonopolet. En ny rapport utförd av en internationell forskargrupp under ledning av Tim Stockwell vid Centre for Addictions Research of British Columbia visar att konsekvenserna av avskaffandet av alkoholmonopolet skulle leda till 29 000 fler fall av misshandel per år och ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall.