Alkoholkommissionen – alkoholindustrin föreslår hur alkoholpolitiken ska utvecklas

Den 18/5, tillsätter Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier en egen alkoholkommission med syftet att belysa hur den svenska alkoholpolitiken fungerar i dag och hur den kan utvecklas.

– Att svenska alkoholindustrin bildar en kommission som ska föreslå hur alkoholpolitiken bör utvecklas är ungefär som om tobaksindustrin skulle tillsätta en kommission som ska ta fram förslag på hur vi ska minska cancerdödligheten,

säger Johnny Mostacero, förbundsordförande i IOGT-NTO.

Hur lobbyismen fungerar och vilka olika metoder olika industrier använder sig av för att påverka den politiska opinionen kan du läsa om här: Alkoholindustrins sju budskap

A quiet word: Lobbying, Crony Capitalism and Broken Politics in Britain

Denna artikel finns även översatt till svenska i NBV:s studiematerial Kunskap, bildning och insikt, sidan 63.