Socialutskottet springer alkoholindustrins ärenden

Riksdagens socialutskott vill driva på för att det ska bli lagligt med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

IOGT-NTO tycker att majoriteten av socialutskottets riksdagsledamöter springer alkoholindustrins ärenden när de uppmanar regeringen till att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol.

– Det är anmärkningsvärt att de som ska företräda våra medborgares hälsa, våra folkvalda i Socialutskottet, istället springer alkoholindustrins ärenden och inte arbetar för att förbättra folkhälsan,

säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Problemet är inte gårdsförsäljning, problemet är att det inte är förenligt med detaljhandelsmonopolet. Detta har redan utretts och utredningen kom fram till att gårdsförsäljning i ordets egentliga mening, det vill säga försäljning av till exempel egenproducerat vin direkt från den egna gården på landsbygden inte är förenligt med EU-rätten. En sådan modell skulle diskriminera utländska tillverkare, som inte skulle få samma möjlighet till direkt detaljhandel till svenska konsumenter.

Ett av villkoren för att vi ska kunna behålla det svenska detaljhandelsmonopolet är att utländska produkter och tillverkare inte diskrimineras i förhållande till svenska produkter och tillverkare. Förutsättningarna för inhemska och europeiska producenter måste vara lika.