Föreläsningsserien

Alkohol, gravidiet och små barns hälsa hösten 2020

Under hösten 2020 arrangerade IOGT-NTO tillsammans med barnorganisationen Junis, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Länsstyrelserna en rad föreläsningar under temat ”Alkohol, graviditet och små barns hälsa” som bygger på vår rapport med samma namn. Dessa arrangerades i samband med Junis konferens. Föreläsningarna lyfter upp att livsstilsvalen under en graviditet är en viktig del för barnets utveckling och framtida hälsa och inte minst när det kommer till alkoholanvändning. Det tas också upp om äldre barn och andra utmaningar än alkohol som kan uppstå i familjen.  På den här sidan kan du se föreläsningarna i efterhand och ta del av fördjupningsmaterial för reflektion och samtal.

Det här filmmaterial kan du själv titta på eller med ditt arbetslag.  En förhoppning är att detta kan fungera som ett utbildningspaket för dig som jobbar på exempelvis MVC, BVC, socialtjänst, familjecentraler, förskola och skola. Vill du ha breddad kunskap inom socialt och förebyggande arbete kan det även passa dig som inte är yrkesverksam inom nämnda kategorier.

Läs rapporten ”Alkohol, graviditet och små barns hälsa”

Föreläsning 30 september

hålltider

  • 03:35 in i filmen startar föreläsningen: How do the Nordic countries prevent FASD? What are the challenges and what can Sweden learn? med Niina-Maria Nissinen, Tammerfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum (OBS! Föreläsningen är på engelska).
  • 16:28 in i filmen startar föreläsningen: Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar med Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Fördjupningsmaterial

LADDA NER SAMTALSFRÅGORNA

PRESENTATION: ”HOW DO THE NORDIC COUNTRIES PREVENT FASD?”
PRESENTATION: ”ALKOHOL, GRAVIDET OCH SPÄDBARNS HÄLSA”

LADDA NER FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE UTIFRÅN

Föreläsning 7 oktober

Hålltider

  • 03:24 in i filmen startar föreläsningen: Vem ser barn med FAS? Var finns information och verktyg?  med Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen
  • 15:48 in i filmen startar föreläsningen: Familjehemsförälder till barn med FAS med Annika Andersson
  • 30:11 in i filmen startar föreläsningen: Hur gick det för de alkoholskadade barnen? med Jenny Rangmar, forskare, fil dr i psykologi

fördjupningsmaterial

Ladda ner samtalsfrågorna

Presentation: Vem ser barn med FAS? Var finns information och verktyg?

Presentation: Hur gick det för de alkoholskadade barnen?

Ladda ner frågor att arbeta vidare utifrån

filmer

 

Föreläsning 14 oktober

Hålltider

  1. 02:43 in i filmen startar föreläsningen: SAM-verkstad – en metod för att jobba med livsstilsfrågor med föräldrar på exempelvis familjecentraler med Åsa Ranung, medförfattare till materialet, med lång erfarenhet av folkhälsofrågor.

Fördjupningsmaterial

Ladda ner samtalsfrågorna

PRESENTATION: SAM-VERKSTAD

Metodmaterial SAM-verkstad

LADDA NER FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE UTIFRÅN

Föreläsning 21 oktober

Hålltider

  • 04:43 in i filmen startar föreläsningen: Från BarnSäkert i region Dalarna med Anna Berg barnsjuksköterska, koordinator och vårdutvecklare Barnhälsovården och Inga-Lill Hellsing barnsjuksköterska, koordinator och BHV-sjuksköterska.
  • 28:31 in i filmen startar föreläsningen: Familjeorienterat arbetssätt – barn har rätt till stöd som anhöriga med Agnes Lundström, Socialstyrelsen.

Fördjupningsmaterial

Ladda ner samtalsfrågorna

PRESENTATION: FAMILJEORIENTERAT ARBETSSÄTT

Ladda ner frågor att arbeta vidare utifrån