THE ABSOLUT COMPANY SPLITTRAR ALKOHOLBRANSCHEN ÖVER GÅRDSFÖRSÄLJNING

IOGT-NTO avslöjar del 2: spritjättens interna fulspel i hopp om total marknadsdominans

I mejl som IOGT-NTO begärde ut under våren 2020 framkommer hur alkoholindustrins branschorganisation Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) skakas av interna stridigheter. I centrum av konflikten står spritjätten The Absolut Company som satsar miljoner på att lobba för en privatisering av svensk alkoholmarknad. Allt för att kunna öka sin försäljning och ta marknadsandelar från sina mindre konkurrenter.

Spritjättens baktalar sin egen branschorganisation till regeringen

IOGT-NTO har tidigare avslöjat den nya lobbyorganisationen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker – en organisation som startats och finansierats av spritjätten The Absolute Company för att trycka på för det som kallas gårdsförsäljning av alkohol.

Nu kan vi även avslöja att företagets tilltag skapat en öppen splittring inom alkoholbranschens gemensamma lobbyorganisation SVL.

Mejl som lämnats ut från regeringskansliet visar att inte mindre än tre olika inspel om gårdsförsäljning skickades till Socialdepartementet från SVL inom loppet av några dagar i maj. Kort därefter inkom även ett mejl signerat av en styrelseledamot i SVL som också arbetar för The Absolut Company.

I förtydligandet underminerar företaget och styrelseledamoten sin egen branschorganisations inspel och rekommenderar istället regeringen att tala med Absoluts egna, nystartade, lobbyorganisation.

”SVL är därför inte en naturlig samlingspunkt för landets olika producenter för dessa frågor. Med anledning av detta har det bildats en ny och fristående branschförening utanför SVL; Sveriges Producenter av Alkoholdrycker.” – Skriver Absoluts chefslobbyist, tillika ordförande i den nya lobbyorganisationen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker och styrelseledamot i SVL.

The Absolut Company:s ägarbolag Pernod Ricard Sweden AB är ännu ej är medlemmar i den nya organisationen utan kvarstår i SVL.

Varför intresserar sig spritjätten Absolut för gårdsförsäljning?

Som IOGT-NTO tidigare avslöjat skulle The Absolut Company tack vare sin marknadsposition och kapitalstarka ägare totalt dominera den privata alkoholmarknaden om Systembolaget försvinner. Men företaget själva känner sig inte vid förklaringen.

När Absolut får frågan av tidningen Accent om varför de som ett av världens största spritföretag tycker gårdsförsäljningsfrågan är så viktig svarar deras chefslobbyist:

Besökscentret i Åhus tar emot omkring 50 000 besökare på ett år. De som jobbar där tycker det är jobbigt att förklara, särskilt för utländska besökare, att de inte får köpa med sig en flaska hem utan måste gå till Systembolaget. Även om vi har en väldigt bra relation till Systembolaget.

Att världens femte största spritmärke skulle satsa miljontals kronor på lobbying för att några av deras anställda tycker Systembolaget är ”jobbigt att förklara” kan tyckas osannolikt.

Ännu osannolikare blir Absoluts förklaring när man räknar in att de rimligen vetat att deras tilltag skulle skapa öppen splittring inom alkoholbranschen och försvaga deras samlade trovärdighet gentemot regeringen.

Sveriges Producenter av Alkoholdrycker – en frontorganisation för The Absolut Company

Branschorganisationen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker startades under våren 2020. Organisationen har 24 juni 9 medlemmar. Organisationen är registrerad på The Absolut Company, företaget innehar ordförandeposten och tycks utgöra organisationens sekretariat. Läs mer i IOGT-NTO:s granskning här.

IOGT-NTO jobbar aktivt med att avslöja alkoholindustrin. Läs mer om hur stora alkoholföretag arbetar för att kapa folkhälsopolitiken runtom i världen här:

  • IOGT-NTO avslöjar del 1: Vodkajätten The Absolut Company:s nya frontorganisation för gårdsförsäljning, här
  • Alkoholindustrins Sju Budskap
  • A quiet word: Lobbying, Crony Capitalism and Broken Politics in Britain, som du hittar här
  • Läs mer om gårdsförsäljning här