Replik: ”Livsfarligt marknadsexperiment att slopa monopolet”

Debattartikeln, och den ESO-rapport som hänvisas till, bygger på ett antal hypoteser som helt bortser ifrån det gedigna empiriska underlag som finns att tillgå inom forskningen kring alkohol, folkhälsa och effekten av samhällspolitiska åtgärder. En typ av marknadsliberal fundamentalism som bygger på det som ekonomen Richard Thaler (2017 års pris i ekonomi till Alfred Nobels minne) kallar för fiktionen om ”econs”. En fiktiv marknadsmänniska som baserat på tillgänglig information i varje ögonblick tar hyperrationella beslut. En fiktion som mycket få tror på och som skulle bli katastrofal om den fick ett uns av inflytande på den förda alkoholpolitiken.

Ett exempel på den extrema positionen är resonemanget kring samhällskostnader och marknadsmisslyckanden. Här räknas för tidiga dödsfall på grund av tobak och alkohol som en samhällsekonomisk vinst och utebliven njutning vid minskad alkoholkonsumtion som en förlust. Det är ett teoretiskt och farligt resonemang som jag med kraft vänder mig mot.

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

Läs hela repliken hos Dagens Nyheter.