Rapport om Alkohol och äldre uppmärksammas i samband med årligt WHO-möte i Genève

Den 20-28 maj träffas delegater från Världshälsoorganisationen WHO:s alla medlemsländer för att ta beslut om bland annat organisationens budget, bättre internationell samverkan kring världens största hälsoutmaningar och hur WHO kan bidra till hållbar utveckling.

I samband med onsdagens WHO-möte arrangerade IOGT International i samarbete med IFMSA och International Federation on Ageing ett seminarium för att uppmärksamma förebyggande och hälsofrämjande insatser genom livet.

Seminariet hade sin utgångspunkt i en rapport från IOGT-NTO på temat Alkohol och äldre. Rapporten användes för att visa regeringsföreträdare vilken potential som finns i alkoholpolitiska åtgärder för att skydda både unga och äldre och främja psykisk och fysisk hälsa genom hela livet.

Vi är mycket glada och stolta över att vår senaste forskningsrapport lyfts i WHO-sammanhang. Det är oerhört viktigt att frågan uppmärksammas, särskilt när vi har ländernas hälsoexperter och representanter som kan civilsamhällesfrågor samlade på ett och samma ställe, säger Irma Kilim Drogpolitisk chef på IOGT-NTO i Sverige.

Seminariet var öppet för alla deltagare i Världshälsoförsamlingen och hölls inne i FN-byggnaden Palace of Nations i Genève. Seminariet riktade sig primärt till delegater vid WHO:s högsta beslutsfattande församling.

Mer om seminariet här.