Ny rapport om alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion.

”Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol,” säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin på Karolinska Institutet.

Rapporten visar även att det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

”Det är viktigt att synliggöra alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre eftersom levnadsvanor på äldre dar i hög grad påverkar risken för sjuklighet,” avslutar Sven Andreasson.

Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lyfter nationella initiativ som syftar på en sänkning av alkoholkonsumtionen.