Internationell ministerkonferens om trafiksäkerhet – utelämnar alkohol

 

Under den tredje internationella ministerkonferensen om trafiksäkerhet, den 20 februari i Stockholm, var höjdpunkten antagandet av Stockholmsdeklarationen.

Stockholmsdeklarationen är ett dokument som beskriver ministrarnas vilja att kraftsamla och stärka det politiska engagemanget för trafiksäkerheten de kommande 10 åren. Trots att alkohol är en enorm riskfaktor för trafiksäkerhet utelämnas alkoholkontrollåtgärder helt. Värd för ministerkonferensen var Sveriges infrastrukturminister Thomas Eneroth.

IOGT-NTO tillsammans med Movendi International och MHF uttrycker stor oro kring det att alkohol i samband med trafikolyckor inte nämns.

– Våra medlemmar runt om i världen är mycket besvikna och djupt oroade över utelämnandet av alkoholrelaterade trafiksäkerhetsåtgärder, säger Kristina Sperkova, ordförande för Movendi international