Engagera dig i gårdsförsäljningskampanjen

Med Folknykterhetens vecka som start rullade IOGT-NTO ut gårdsförsäljningskampanjen; en stor kampanj med syfte att påverka politiker och allmänhet i gårdsförsäljningsfrågan. Kampanjen pågår året ut och du är varmt välkommen att engagera dig genom din förening såväl som i egenskap av enskild medlem. Ditt engagemang gör skillnad!