Kampen mot gårdsförsäljning fortsätter!

Den 8 december 2021 presenterade gårdsförsäljningsutredningen sitt betänkande till regeringen. Betänkandet innehåller förslag om att tillåta alkoholproducenter bedriva detaljhandel av alkoholdrycker i Sverige – det som i dagligt tal kallas gårdsförsäljning.

Från IOGT-NTO:s håll är budskapet glasklart.

Att tillåta gårdsförsäljning av alkohol är att prioritera alkoholproducenters vinstintressen framför folkhälsan.

Vad betyder förslaget? IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning reder ut!

Vad är nästa steg?

Helst vill vi att utredningen placeras i en bokhylla stannar där, så att förslaget helt enkelt får stanna som just ett förslag och inget mer. Vi hoppas att våra folkvalda politiker är kloka nog att förstå att det skulle vara det allra bästa för samhälle, folk och folkhälsa. Därför fortsätter IOGT-NTO med politikersamtal runt om i landet såväl som i riksdagen, och vi har även skickat ut vår rapport till riksdagsledamöterna. Kunskap är makt och makt kräver kunskap!

Prata med dina lokala politiker

Gårdsförsäljningsfrågan är i allra högsta grad en politisk fråga, och det är också där den kommer avgöras. Att föra samtal med och utbilda dina lokalpolitiker är alltså bland det absolut viktigaste som du och din förening kan göra!

Tre tips för lyckade politikersamtal:

  1. Ladda ner stödmaterialet nedan, skriv ut och läs in er gemensamt, så att alla känner sig trygga i fakta och argument.
  2. Bjud in till rundabordssamtal i er egen föreningslokal: det bäddar för öppnare samtal, och det kan skapa större trygghet att vara ”på hemmaplan”.
  3. Samarbeta gärna med de andra förbunden inom nykterhetsrörelsen (Junis, UNF eller NSF), eller varför inte med helt andra organisationer på din ort – det är många som, efter lite utbildning, förfasar sig över konsekvenserna av att gårdsförsäljning införs. Ju fler som står bakom budskapet, desto tydligare signal till politikerna.

Kort om gårdsförsäljningsfrågan: ladda ner och skriv ut
Djuplodande om konsekvenser: ladda ner och skriv ut
Talepunkter för politikersamtal: ladda ner och skriv ut
Till sidtoppen

skriv insändare och debattartiklar

Kraftfullt formulerade insändare i lokaltidningen slår verkligen tre flugor i en smäll! Dels ges allmänheten en chans att få förståelse för vilka konsekvenser som gårdsförsäljning av alkohol skulle innebära, dels ser lokalpolitiker att det finns ett motstånd mot förslaget och dels innebär insändaren en fantastisk möjlighet att höja kunskapsnivån hos våra förtroendevalda. Och är det några som gång på gång på gång visat sig vara superstjärnor på att spotta ur sig vassa insändare, ja då är det alla eldsjälar runt om i IOGT-NTO-landet!

Tips: så skriver du en insändare

Till sidtoppen