Lågprisöl en dyr affär för folkhälsan

Enligt flera medier vill Systembolaget sälja billigare öl för att på så sätt skapa en marknad för lågprisöl i sitt ordinarie sortiment. Priset för en starköl kan bli 6,90 kronor.

Systembolaget försvarar prissänkningen med att det i dagsläget är billigare för en slutkund att handla öl i Danmark än för Systembolaget att köpa in samma öl. Vi på IOGT-NTO tycker inte att argumentet håller. Enligt Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, CAN, ligger gränshandeln på en stabil nivå och visar inga tecken på ökning:

”Utvecklingen visar på tydliga nedgångar sedan toppåren 2004/2005 med relativt stabila nivåer under de senaste fem åren. Inga tecken finns på ökningar. Detta gäller både bland unga under 18 år och bland vuxna. Vi känner inte igen den bild som förmedlas i inbjudan av en ständigt ökad oregistrerad alkohol.”

Forskning visar att förändringar i pris har stor påverkan på konsumtionen. Detta skriver även Systembolaget själva i sin senaste rapport, ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser”. Systembolagets uppdrag är att minimera alkoholens negativa konsekvenser, både för konsumenten själv och för andra i dess närhet.

Att sänka priset på starköl, som redan idag är lågt, är att underminera den svenska alkoholpolitiken. Prisinstrumentet är avgörande för att minska konsumtionen och därigenom hålla nere alkoholskadorna.

– Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Nyligen presenterade Systembolaget en rapport som visar att kostnaderna för svensk alkoholkonsumtion beräknas till 103 miljarder per år. IOGT-NTO anser att lågprisöl kommer att bli en dyr affär för folkhälsan, för samhället i sin helhet och för de som dagligen drabbas av alkoholens skador.