Alkoholens konsekvenser på samhället

Alkohol är ett av våra största samhällsproblem. Den står i vägen för människors frihet, personliga utveckling och hälsa.

Studien ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser” genomförd av det stiftelseägda analysföretaget Ramboll som har räknat på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser år 2017, har kommit fram till att kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år.

Studien visar att alkohol och andra droger orsakar enorma skador för både individ och samhälle. Det kan handla om fosterskador, glömda och oroliga barn, olyckor, våld, otrygghet, sjukdom, sjukfrånvaro och självmord.

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

 

 

Studien ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser” finns att läsa här

Alkoholens Konsekvenser

  • En fjärdedel av samhällets kostnader för polis, kriminalvård, åklagare och domstolar är alkoholrelaterade
  •  625 000 sjukskrivningsdagar per år är alkoholrelaterade
  • alkoholrelaterad vård kostar motsvarande 14 500 sjuksköterskelöner

IOGT-NTO vill

  • öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol eller andra droger.
  • ha en restriktiv alkoholpolitik som är det mest effektiva sättet att minska konsumtionen och de negativa konsekvenser som alkoholen för med sig.
  • bevara alkoholmonopolet och begränsa dagens aggressiva marknadsföring av alkohol, i synnerhet mot unga.
  • skydda de mest utsatta. Barn och unga vuxna har minst erfarenhet, är hälsomässigt känsligast och är de mest våldsutsatta i samband med alkohol.