103 miljarder anledningar till att dricka mindre

Samtidigt som kommuner och landsting tvingas sparka vårdpersonal och människor upplever att otryggheten ökar, ser vi att alkoholens skadeverkningar är en av det största bovarna, när de kommer till kronor och ören i statsbudgeten.

Under veckan släppte Systembolaget rapporten ”Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser”. Rapporten* visar att alkoholkonsumtionen har ett högt pris i kronor och ören i statsbudgeten. 103 miljarder kronor per år är vad staten betalar för, produktionsbortfall, sjukvård, brottslighet och försämrad livskvalitet. Det är nästan 10 procent av statens totala utgifter och mer än dubbelt så mycket som hela rättsväsendet inklusive polis och kriminalvård per år.

Minskad alkoholkonsumtion är det enskilt effektivaste sättet att skapa ett tryggare samhälle med mindre våld. På köpet skulle vi frigöra stora resurser för att täcka andra viktiga behov i samhället.

– Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

*Studien är genomförd av det stiftelseägda analysföretaget Ramboll som har räknat på alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser år 2017.