Även statligt lågprisöl leder till ökad konsumtion

 

Magdalena Gerger som VD för Systembolaget måste ta sitt ansvar och förklara hur försäljning av lågprisöl går ihop med Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan.

Forskning från USA och Storbritannien visar att storkonsumenter, med hög risk för hälsoproblem, tenderar att köpa den billigaste alkoholen. Prisinstrumentet är med andra ord avgörande för att minska konsumtionen bland de mest utsatta.

–  Även statligt lågprisöl är en hälsofara som leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador för såväl individ som samhälle. Konsekvenserna blir mer och grövre våld i samhället, högre kostnader för sjukvård och rättsväsende, barn som far illa och ökade ohälsotal, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO.

Så sent som för två veckor sedan talade Systembolaget om alkoholens samhällskostnader och hur detta bland annat drabbar barn och anhöriga.

– Systembolaget skriver på sin hemsida att ”Systembolaget finns till för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse” och vi vill veta hur Magdalena Gerger tycker att billigt öl går ihop med Systembolagets samhällsuppdrag, fortsätter Mostacero.