Regeringens jämlikhetskommission plockar upp IOGT-NTO:s rapport Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

ett gemensamt ansvar!

Utredningen lämnades tidigare i augusti över till regeringen som kommer att behandla den och komma med förslag på åtgärder.

Syftet med kommissionens uppdrag är att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska även bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.

Utredningen belyser alla samhällsfunktioner där ojämlikhet kan synas, alltifrån bostadspolitik till hälsa, sjukvård och konsumtion. ANDTS-frågorna lyfts ur olika perspektiv i de olika kapitlen och andemeningen genom hela utredningen handlar om de med lägre socioekonomisk status har sämre hälsa och hälsoskadliga levnadsvanor i större utsträckning.

I utredningen tar man bland annat upp frågan om hälsorisker med alkohol i samband med graviditet och lyfter IOGT-NTO:s rapport som släpptes tidigare i år. Bland annat skriver kommissionen om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion både före, under och efter graviditet och föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att hitta vägar att nå ut med information till blivande föräldrar i större utsträckning. Man tar även upp att mannens alkoholkonsumtion före befruktning kan påverka det ofödda barnets hälsa negativt.