Barn har rätt att skyddas från alkoholens skador

I den ANTDS-skuggstrategi som IOGT-NTO och 27 andra ideella organisationer har ställts dig bakom är ett av de ämnen vi lyfter behovet av förstärkta insatser som syftar till att färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol och andra droger. Du finner förslaget på sidan 85 i skuggstrategin.

Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol.

All forskning visar att alkohol är ett fosterskadande ämne. När en gravid kvinna dricker tas alkoholen upp i blodet genom magsäcken och passerar därefter genom moderkakan som förser fostret med näring. Barnet får då i sig alkoholen och promillehalten blir densamma som hos modern, men fostret har inte samma möjlighet att bryta ner alkoholen som mamman.

Fosterskador hör till de allvarligaste av alkoholens andrahandsskador, det vill säga de skador som alkoholen orsakar på andra än den som själv konsumerar.

Vi har en skyldighet att skydda barn mot skadliga effekter av alkohol och andra droger, det framgår i barnkonventionen och utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.

I Sverige uppskattas kostnaden för fetalt alkoholsyndrom (FAS) till 14 miljarder årligen, beräknat på att det föds 200 barn om året med FAS, men mörkertalen kan vara betydligt större då utredning bara görs när mamman berättar att hon konsumerat alkohol under graviditeten och den senaste uppskattningen av barn med FAS gjordes på 1970-talet då den svenska befolkningen hade en lägre alkoholkonsumtion än idag. Den skattningen omfattade inte heller personer som har FASD som är samlingsnamnet på alla alkoholrelaterade fosterskador. Förutom hjärnskador, kan alkohol i fosterstadiet leda till missbildningar i hjärtat, njurarna, levern, matsmältningskanalen och hormonsystemet.

Det är därför viktigt att utöka arbetet med att minska risken för att ett barn föds med skador på grund av att någon förälder under graviditeten använder alkohol och andra droger.

Tillsammans med forskare, barnläkare och barnmorskor efterlyser vi mer forskning om alkoholens faror i samband med graviditet och bättre information till blivande föräldrar.

Vi vill att det etableras ett kompetenscentrum för FASD som gör fortlöpande epidemiologisk uppföljning av exponering av alkohol före under och efter graviditeten. I detta kompetenscentrum bör det finnas en FASD-klinik dit barn kan remitteras för utredning och behandling. Centret ska också kunna erbjuda utbildning i identifiering, diagnostisering av barn med FASD.