Trygga arenor och dess koppling till serveringstillstånd

I den ANTDS-skuggstrategi som IOGT-NTO och 27 andra ideella organisationer har ställt sig bakom är ett av de ämnen vi lyfter att förlängda öppettider efter 03.00 måste upphöra. Du finner förslaget på sidan 67 i skuggstrategin.

Enligt alkohollagen får servering av alkohol på krogar och restauranger få ske mellan 11.00 och 01.00. Enskilda kommuner kan dock bestämma andra tider och i praktiken har detta resulterat i att vissa kommuner sträckt sina serveringstillstånd fram till 05.00.

Alkohollagen är en skyddslag. Den är till för att skydda invånare från att behöva skadas av sin eget eller andras alkoholkonsumtion. Därför är det viktigt att beslutsfattare och handläggare även har kunskap kring varför vi har den alkoholpolitik vi har.

Det finns starkt stöd i internationell forskning att öppettider för servering påverkar alkoholrelaterat våld. Förändrade öppettider kan påverka tidpunkter för när olyckor och misshandel äger rum, det vill säga, om man stänger tidigare så minskar alkoholkonsumtionen generellt och därmed också det alkoholrelaterade våldet. Samtidigt kan kortare öppettider på sikt minska andra alkoholrelaterade problem.

Med detta sagt kan vi påstå att serveringstillståndet är ett av de viktigaste verktygen en kommun har för att skydda sina invånare mot våld, men även folkhälsan på kort och lång sikt.

Vi har genom Kalibers granskning 2019 sett hur varannan alkoholhandläggare upplever att politiker i beslut om serveringstillstånd låter intressen från näringslivet gå före alkohollagen. Samtidigt som färre än 20 procent av kommunerna når målet om att genomföra tillsyn minst en gång om året på varje krog som innehar serveringstillstånd.

Därför föreslår vi att den absolut senaste serveringstid ska vara 03.00 och detta ska anges i alkohollagen och detta ska kommuner inte ska kunna överskrida. Vi föreslår även att tiden för utrymning av serveringsställen ska utökas från dagens 30 minuter till en timme, detta för att ha en mer jämn utströmning från krogarna. Vi vill dock betona att vi fortfarande vill all normaltiden för servering fortfarande ska vara 11.00-01.00.