Detaljhandelsmonopolet och konflikten med gårdsförsäljning

I den ANTDS-skuggstrategi som IOGT-NTO och 27 andra ideella organisationer har ställt sig bakom är ett av de ämnen vi lyfter att det svenska detaljhandelsmonopolet måste värnas. Du finner förslaget på sidan 64 i skuggstrategin.

Det svenska detaljhandelsmonopolet drivs av Systembolaget. Syftet med ett detaljhandelsmonopol är att skydda folkhälsan. Genom hårt reglerade öppettider, ålderskontroller och desintresseprincipen (det vill säga att Systembolaget inte får ha ett vinstintresse), anser vi att Systembolaget sköter sitt jobb på ett tillfredsställande sätt.

Genom åren har Systembolaget fått anpassa sig till en ny marknad och nya köpvanor så som hemleveranser, lördagsöppet, men även en välutbildad personal. Detta gör att Systembolaget i dag har ett stort förtroende hos det svenska folket där tre av fyra vill behålla Systembolagets ensamrätt i marknaden och 76 procent har mycket eller ganska stort förtroende för Systembolaget.

Det är dock med oro man kan konstatera att vissa debattörer försöker särskilja varumärket Systembolaget från alkoholmonopolet. De säger sig nämligen värna Systembolaget, men inte det svenska alkoholmonopolet. Här menar vi att syftet är att skapa förvirring hos medborgare.

För att göra det tydligt och förklara grunden till varför gårdsförsäljning inte går ihop med det svenska alkoholmonopolet måste vi gå tillbaka till 1990-talet.

Vid EU-inträdet tilläts Sverige av folkhälsoskäl att behålla detaljhandelsmonopolet av alkohol. Under förutsättning att monopolet och Sveriges lagar i övrigt är konsekventa, icke-diskriminerande mot europeiska leverantörer och sammanhängande ur ett helhetsperspektiv.

Om en gård eller ett mikrobryggeri i dag börjar sälja sina egenproducerade alkoholdrycker och har ett lager med eget utbud, så är den inte längre en lokalproducent utan en butik med ett eget sortiment. Detta skulle innebära att vi inte längre har ett detaljhandelsmonopol utan ännu en försäljningskanal med licensierade butiker. Ett sådant upplägg skulle automatiskt öppna dörren för alla alkoholproducenter i EU som enligt icke-diskriminerandeprincipen ska ha samma möjligheter att sälja sina produkter direkt till svenska konsumenter. Annars är svensk lag diskriminerande, det vill säga ger fördelar åt svensktillverkade produkter.

Det problematiska i att en liten gård i Halland skulle börja sälja sitt egenproducerade vin till turister är att monopolregleringen som Sverige har i dag inte längre skulle kunna uppfylla de EU-rättsliga kraven. Med andra ord måste alla europeiska vinproducenter få samma möjligheter att sälja sitt utbud i Sverige.

Under dessa förutsättningar skulle det svenska alkoholmonopolet falla. Därför säger IOGT-NTO nej till alla typer av reformer som inte skulle kunna skydda alkoholmonopolet och därmed folkhälsan.