EU-parlamentet skärper regler för lobbying

 

De nya reglerna möjliggör för medborgare att bevaka vilka de folkvalda träffar, och vid behov ställa dem till svars för sina val. Vissa folkvalda väljer till exempel att ha möten med tobaks- eller alkoholindustrin istället för folkhälsorepresentanter. Det är möten som många parlamentariker och lobbyister från tobaks- och alkoholindustrin länge varit glada över att inte behöva prata om.

”Idag lägger alkoholindustrin över 80 miljoner kronor årligen på att påverka våra europeiska politiker och tjänstemän till sin egen fördel. Totalt sett i världen leder alkoholen till 3 miljoner dödsfall varje år och alkoholindustrins vinstintresse, genom ökad konsumtion, går inte hand i hand med en politik som har folkhälsans bästa i fokus,” säger Irma Kilim, Drogpolitisk chef vid IOGT-NTO.

”Som en liten civilsamhällesaktör, med långt mindre resurser än alkoholgiganterna, har IOGT-NTO länge kritiserat EU-parlamentet för den minimala insyn allmänheten haft när det kommer till vilka som påverkar politikerna,” säger Irma Kilim.

Även IOGT-NTO träffar politiker och tjänstemän inom EU, men då för att främja en politik med folkhälsan i fokus. Vårt politiska arbete bygger på en stolthet, hos både anställda och medlemmar, över vår samlade expertkunskap om hur samhällets alkoholskador kan minskas. Att IOGT-NTO:s viktiga arbete i framtiden blir synligt även i Europaparlamentets mötesloggar förstärker bara stoltheten för vad vår rörelse åstadkommer.

För den som vill läsa mer om vad Europaparlamentets nya förslag innebär finns mer information här och här på svenska och här på engelska.

IOGT-NTO:s profil i EU:s öppenhetsregister finns här.

Läs också IOGT-NTO:s debattartikel om alkoholindustrin inflytande över EU:s folkhälsopolitik: Alkoholindustrin satsar 80 miljoner för att öka din alkoholkonsumtion.