Marteus missar poängen i sin iver att framställa Sven Andréasson som moralistisk

Med anledningen av Expressens Ann-Charlotte Marteus krönika ”Låt farmor ta ett onyttigt glas vin”, publicerad den 19 mars, kommer här en replik från IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

”Dagens pensionärer är pigga, lever loppan och dricker massor med vin. Ska man gratta dem eller ge dem antabus?”, skriver Marteus i sin krönika. Vidare hänvisar hon felaktigt till en rapport från Karolinska institutet och försöker där framställa en av landets främsta forskare inom folkhälsoområdet, Sven Andréasson, som moralistisk.

Det övergripande problemet är inte, som Marteus antyder, att Sven Andreasson vill fördystra livet för grå pantrar som väljer att ta ett glas vin till, utan problemet är att den ökade alkoholkonsumtionen bland äldre de facto ökar risken för fallolyckor och följdsjukdomar.

Rapporten Alkohol och Äldre har getts ut i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, CERA på Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening och IOGT-NTO, och inte av Karolinska Institutet, som Marteus skriver i sin krönika. Och författarna bakom rapporten är alla världsledande alkoholforskare under ledning av Harold Holder.

Att tolka vetenskap som moraliserande är en farlig väg att gå. Om Marteus hade läst rapporten istället för att raljera skulle hon veta att:

  • 80 % av äldre över 65 år har minst en receptbelagd medicin och att många av dem påverkas negativt av alkohol, t.ex. mediciner mot högt blodtryck, ångest, depression, sömnsvårigheter och smärta.
  • Ökningen av riskbruk bland äldre har ökat markant under de senaste 40 åren (för kvinnor från 1 till 10 procent, för män från 19 till 27 procent).
  • Alkoholkonsumtionen bland äldre står för 12 procent av fallolyckor för män och 4 procent för kvinnor.
  • 20 procent av personerna över 65 år med depression har en alkoholdiagnos.
  • 10-20 procent av de äldre som försökt ta sitt liv har alkohol i blodet vid tillfället.

En krönika uttrycker en åsikt, men när krönikören förnekar fakta och åsidosätter forskning och dessutom inte ens kan hålla reda på vilken rapport hon hänvisar till är det oroande. Expressen vet och kan bättre.

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO

Här kan du läsa Ann-Charlotte Marteus krönika ”Låt farmor ta ett onyttigt glas vin”.