Äldres drickande oroar forskare

I Sverige har äldres alkoholkonsumtion ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som vi också vet att äldre drabbas hårdare av alkoholens både omedelbara och långsiktiga effekter.

Tisdagen den 2 juli arrangerade IOGT-NTO ett seminarium i Almedalen på temat: ”Alkohol, äldre och samhällets ansvar”. Moderator var Kim Reenaas, Generalsekreterare för IOGT-NTO. I panelen ingick Peter Allebeck, professor socialmedicin och överläkare, Oili Dahl, specialistsjuksköterska och vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening och David Winerdal, kommunalråd (KD) Södertälje kommun.

Panelen diskuterade bland annat hur vi i framtiden ska möta den ökade alkoholkonsumtionen bland äldre.

Det panelen kom fram till var:

  • Kunskapshöjande åtgärder för alla aktörer som berörs
  • Handledning till personal inom vård och omsorg
  • Samverkan – alltid lika viktigt

Vill du se seminariet i sin helhet, kan du gå in på Soberians playkanal.