Budget 2020: Minskade resurser till ANDT-området

Trots att det alkohol- och narkotikarelaterade våldet i samhället ökar vill nu regeringen i sin budget skära ned på anslaget till ANDT- arbetet med ytterligare 70 miljoner. Det innebär en halvering av tillskottet sedan 2018.

Trots att aviseringen varit väntad en tid så kom beskedet ändå som en överraskning. Och inom IOGT-NTO är man kritisk till nedskärningen:

-” Vi befinner oss nu i en akut situation som också kräver preventiva åtgärder för att få effekt och motverka våldet i samhället”, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

– ”Regeringen verkar inte vilja se sambandet mellan alkohol – och drogkonsumtionen och det ökade våldet i samhället, vilket är oroväckande. Detta syns tydligt när regeringen satsar 700 miljoner kronor mer på rättsväsendet från och med nästa år samtidigt som anslaget för särskilda åtgärder med avseende på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, nära halveras”, avslutar Johnny Mostacero.

Läs också: Inga nya pengar till ANDT