IOGT-NTO satsar på skuggstrategi i samarbete med expertgrupp

 

Den 11 februari drog IOGT-NTO igång sin senaste satsning inom politikområdet, vilket tidningen Accent var först att rapportera om. I nära samarbete med experter och övriga organisationer ska IOGT-NTO ta fram ett alternativ till regeringens framtida ANDT-strategi.

IOGT-NTO har länge varit kritiska till den nuvarande ANDT-strategin, på grund av att det förebyggande arbetet har åsidosatts. Och när den nuvarande strategiperioden löper ut i maj 2020, hoppas man på ändring:

”Vi har ännu inte hört om regeringen kommer ta fram en ny strategi till 2020. Men vi vill uppmuntra till det och dessutom vara med och påverka innehållet. Vår bedömning just nu är att en skuggstrategi är det bästa sättet att påverka slutprodukten. Därför är vi oerhört glada och stolta över den här satsningen,” säger Irma Kilim, drogpolitisk chef för IOGT-NTO.

Flera kända namn är med i den grupp som ska ta fram skuggstrategin, bland andra Håkan Leifman, tidigare direktör i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Gunborg Brännström med erfarenhet från Sveriges kommuner och landsting, SKL, Linda Nilsson, World Federation Against Drugs, WFAD och Göran Boethius, Tobaksfakta.

Lansering av skuggstrategin beräknas ske under hösten 2019.