Alkoholindustrin ger hälsoråd inför kommissionens kommande cancerplan

I tisdags, den 3/3, gav alkoholindustrins branschorganisation SpiritsEUROPE feedback på kommissionens kommande cancerplan; Europe’s Beating Cancer Plan.

Gällande alkoholens cancerogena effekter uppmanade SpiritsEUROPE kommissionen till att inte förväxla begreppet ’’skadlig alkoholkonsumtion’’ med ’’alkoholkonsumtion’’ då de hävdade att det kunde anses ’’missvisande’’. De uppmanade kommissionen att endast rikta enskilda insatser till människor med skadlig alkoholkonsumtion. De menade även på att människor som dricker måttfullt bör stöttas genom att inte höja alkoholskatter eftersom ’’skatt inte kan skilja på konsumtionsmönster’’.

Sammanfattningsvis valde alkoholindustrin att ännu en gång avfärda de vetenskapliga belägg som finns för sambandet mellan alkoholkonsumtion per capita och befolkningsskador.

PÅ 5 MINUTER KAN DU AGERA MOTVIKT till spritindustrin

Gå in här och lägg 5 minuter på att svara på EU:s enkät om cancerplanen.