PÅVERKA EU PÅ 5 MINUTER – EU:s gränshandelsregler kring alkohol och tobak

INFORMATION om HUR DU SOM PRIVATPERSON KAN DELTA i en OFFICIELL WEBBENKÄT om hur eU:s nya införselregler för alkohol och tobak ska se ut

I Bryssel har EU-kommissionen börjat arbetet med att ta fram nya regler för gränshandeln av alkohol och tobak. Du har nu chansen att tycka till om hur framtidens regler ska se ut. Detta är en unik möjlighet för oss att visa att EU:s medborgare vill ha gränshandelsregler som sätter folkhälsa före näringspolitiska intressen.

EU Kommissionen har ställt frågan hur vi medborgare ser på gränshandel av alkohol och tobak. Det är vår chans som folkrörelse att på 5 minuter påverka EU och visa att det finns starkt stöd för att nya regler antas och  att dessa innefattar låga obligatoriska gränser för hur mycket alkohol som privatpersoner får ta över gränsen utan att betala svensk skatt.

IOGT-NTO vill uppmana alla medlemmar att fylla i webbenkäten. I PDF:en som du kan öppna nedan hittar du instruktioner på hur du deltar i webbenkäten och exempelsvar på frågorna som man kan inspireras av.

Tryck här för att öppna Pdf:en med vidare information

 

TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG!