Alkohol och äldre

Forskningsrapporten, sammanställd av ett internationellt forskarteam, belyser alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre på kort och lång sikt. Rapporten presenterar alkoholpolitiska åtgärder och lyfter nationella initiativ som syftar på en sänkning av alkoholkonsumtionen.

Ladda ner rapporten

LADDA NER SAMMANFATTNINGEN AV RAPPORTEN

Download the report in English

DOWNLOAD AN ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT

Ladda ner studiehandledning

Rapporten tar upp den ökade känsligheten för alkoholens effekter hos äldre, som i kombination med åldrandet ökar risken för sjukdomar och olyckor, även vid en relativt låg konsumtion. Huvudorsaken till äldre personers ökade känslighet för alkoholens omedelbara och långsiktiga effekter beror dels på fysiologiska och kroppsliga förändringar men även medicinska faktorer.

Riskerna med alkohol kan delas upp i två typer:

  • risker som kommer från den totala volymen som en person konsumerar över tid
  • risker som kommer från mängden man konsumerar vid ett och samma tillfälle (till exempel fall- eller trafikolyckor)

Det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.