Utsatta grupper extra utsatta under coronakrisen

En rapport från IOGT-NTO

 

I denna rapport belyser vi problematiken kring socialt utsatta grupper i vårt samhälle, som drabbas extra hårt i sviterna av covid-19. Hur påverkas personer med ett beroende eller människor som står utan bostad av coronapandemin? Hur ser det ut i stödverksamheter runt om i landet? Och vilka insatser är avgörande för en långsiktigt hållbar situation?

Rapporten är inte en heltäckande vetenskaplig studie men visar ändå på, tydliga indikationer på problematik och risk för långsiktigt allvarliga konsekvenser för utsatta grupper om inget görs. Syftet med rapporten är att utgöra underlag för diskussion och framtagning av handlingsplaner i landets regioner, kommuner och inom civilsamhället.

Utsatta grupper extra utsatta under coronakrisen

Ladda ner rapporten

 

Hjälp till att påverka

Vill du påverka? Vi har gjort en påverkansplan där du får tips och trix för att sprida rapporten.

Vill du veta mer om alkoholpolitik?

Vi på IOGT-NTO arbetar med en mängd olika frågor inom alkoholpolitiken. För att göra det enkelt för dig att se vilka alkoholpolitiska frågor vi arbetar med har vi samlat dem här, uppdelade i områden.

Alkoholpolitik från a-ö

Ja, jag vill läsa mer om alkoholpolitik