Regeringen nominerar Irma kilim till Europeiska Ekonomiska och Sociala KOMMITTÉN

IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Irma Kilim nominerad

IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Irma Kilim blev idag nominerad av regeringen som representant för svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar (NCD).

I maj valde NCD-nätverket att nominera Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, till ledamotsplatsen. Det slutgiltiga beslutet om vilka 12 ledamöter Sverige ska nominera fattades vid Regeringssammanträde 28 maj.

– Det är en stor ära att Regeringen väljer att uppmärksamma det viktiga folkhälsoarbete NCD-nätverket och dess medlemsorganisationer utför, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

– Covid-19 pandemin har visat på vikten av motståndskraftiga hälsosystem och en god hälsa hos befolkningen. EU måste bli bättre på att få in folkhälsoperspektiv i sitt arbete och jag tänker bli rösten i EESK som driver på för det, fortsätter Irma Kilim.

Nu skickas Sveriges nomineringar till Europeiska Unionens Råd för att fastställas under sommaren.

Om Europeiska Ekonomiska Social Kommittén
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ i EU-systemet som företräder det organiserade civila samhället. EESK är organiserat i tre grupper: Fack, Arbetsgivare och Mångfaldsgruppen. Sverige har fyra platser i varje grupp.
  • EESK granskar och yttrar sig kring lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Dessutom antar EESK yttranden på eget initiativ om ämnen som ledamöterna anser vara viktiga för EU-medborgarna.
  • Sammanlagt utarbetar EESK omkring 200 yttranden per år.