Tips på digitala studiecirklar

Här finner du olika studiecirklar som ni kan arbeta med digitalt, antingen flera eller bara en.

För att skapa en digital studiecirkel kan ni använda mejl att kommunicera med varandra eller via video som Skype eller Zoom, läs mer om det här: Tips för digitala möten

Olika studiecirklar

Hur startar jag en digital studiecirkel?

  • Här finns enkla tips på hur du startar en studiecirkel

Den digitala föreningen