Malmö stad backar från sitt tidigare beslut om hemleverans av alkohol

Malmö stad har i ett yttrande till Länsstyrelsen backat från sin tidigare tolkning av serveringsansvaret vid försäljning av alkoholdrycker och menar nu, i enlighet med uttalanden från Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne, att serveringsansvaret gäller fram till att drycken är uppdrucken.

I höstas röstade Malmö igenom ett nämndinitiativ som syftade till att krögare ska kunna hälla upp alkohol i folks hem och sedan lämna innan alkoholen druckits upp. Detta för att på så sätt tillåta hemleverans av alkohol i samband med hemleverans av mat. I medieframträdanden gick kommunföreträdare från Moderaterna och initiativtagare till nämndinitiativet även länge och beskrev det som ”att restaurangens serveringsansvar upphör vid leveransen, så de behöver inte stå kvar och hälla upp vinet hemma hos kunden.”

Både kommunens alkoholhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne samt Folkhälsomyndigheten kritiserade förslaget och menade att det bröt om alkohollagen. Även IOGT-NTO och många av IOGT-NTO:s medlemmar reagerade kraftigt på kommunens försök att kringgå alkohollagen och ett flertal personer överklagade beslutet till förvaltningsrätten för att få en lagtolkning i frågan.

Efter jul kom dock nya besked från Malmö stad och deras tolkning av alkohollagen. I ett yttrande till Länsstyrelsen Skåne med anledning av Länsstyrelsens tillsynsärende mot kommunen i frågan backar nu Malmö Stad från tidigare beslut. I yttrandet skriver de:

Arbetsmarknads- och socialnämnden tolkar detta som att servering respektive genomförd servering omfattar att en serveringsansvarig finns på plats under den tid som servering av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat pågår och under hela den tid som alkohol och mat förtärs och när alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat finns kvar i lokalen och inte enbart efter att alkoholens förslutning brutits eller hällts upp.

Detta innebär att arbetsmarknads- och socialnämnden har vänt i frågan och åter väljer att tolka serveringsansvar som det menas i alkohollagen.

Trots nämndens yttrande till Länsstyrelsen har Moderaterna i Malmö stad fortsatt hävda att deras egna tolkning av serveringstiden är den som gäller.

Den 4 mars beslutade Malmös kommunfullmäktige att slopa cateringavgifterna som finns för anmälan av lokaler med mera. Moderaterna menade att detta var det sista steget för att hemleverans av alkohol skulle bli verklighet. Det stämmer inte. Beslutet om cateringavgifter förändrar inget i definitionen av serveringstiden såsom den uttrycks i alkohollagen – den definition som också uttrycktes i arbetsmarknads och socialnämndens yttrande från januari.

Det är beklagligt att Moderaterna både väljer att skicka signaler till krögare som kan tolkas som en uppmaning att begå brott mot alkohollagen samt att använda pandemin som ett slagträ för att försöka undermina svensk alkohollagstiftning.

Läs mer:

Yttrandet SAMT hela ärendet FRÅN NÄMNDENS MÖTE