iogt-nto överklagar beslut

om hemleverans av alkohol

IOGT-NTO anser att Malmös beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden om att tillåta hemleverans av alkohol strider mot lagen.  Detta då en kommunal nämnd inte kan fatta ett sådant beslut eftersom det strider mot alkohollagen.  IOGT-NTO har därför valt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och begär att nämndens beslut pausas tills att en dom fallit i ärendet. Detta för att undvika konsekvenser för folkhälsan, tillsynen och att krögare blir lurade att bryta mot lagen.

Beslutet att begränsa begreppet serveringstid till leverans eller upphällning av alkoholdryck bryter mot den av riksdagen beslutade alkohollagen och är därför inget kommunen kan besluta om. Slutsatsen stöds av utredningar från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelser och lokala alkoholhandläggare i berörda kommuner.

– Malmös kommunpolitiker väljer medvetet att bryta mot den av riksdagen beslutade alkohollagen, då har vi inget annat val än att ta detta till domstol, säger Lucas Nilsson, Malmöbo och vice förbundsordförande IOGT-NTO.

I alkohollagens förarbeten står det uttryckligen att ”Vid catering måste, på samma sätt som gäller vid all annan form av servering av alkoholdrycker till slutna sällskap eller till allmänheten, serveringspersonal eller i vart fall serveringsansvarig person finnas närvarande under serveringstiden”. Begränsningen finns till för att inte göra catering till ett kryphål för hemleverans och detaljhandel med alkohol.

Nämndes beslut kan komma att få en rad konsekvenser för folkhälsa och tillsyn samt riskerar alkoholtillståndet för de krögare och restauranger som uppfattar det som att nationell alkohollag inte behöver följas. Därför begärs en frysning av genomförandet till dess att Förvaltningsrätten granskat fallet.

– Att kommunalråd väljer att lägga energi på att opinionsbilda mot svensk alkoholpolitik istället för att driva på för insatser som skulle göra reell skillnad för utsatta människor och en bransch i kris är olyckligt och helt fel fokus i detta läge, menar Lucas Nilsson.

En grundläggande princip gällande servering är att samhället och inte marknaden ska avgöra behovet av alkoholservering. Rådande pandemi gör det extra viktigt att folkhälsopolitiska hänsyn har företräde framför näringspolitiska i tillståndsärenden.