IOGT-nto tycker:

”Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol”

IOGT-NTO stöttar regeringens förslag till tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22.00. Men menar att ytterligare åtgärder bör tas mot bakgrund av alkoholkonsumtionens betydelse för smittspridningen av coronaviruset i Sverige.

 

Alkoholen verkar dock ha en mycket bredare påverkan på smittspridningen i Sverige än endast på ställen med serveringstillstånd.

Statsepidemiologen Anders Tegnell nämnde på Folkhälsomyndighetens presskonferens tisdagen 3 november att cirka 1/3 av alla fall av smittspridning skedde i samband med privata fester och 1/3 knutna till arbetsplatser, ofta i samband med after-work-liknande aktiviteter.

Situationer i samband med alkoholkonsumtion verkar därmed ha en central roll för smittspridningen av covid-19 även i Sverige. Det är ett starkt skäl för vidare åtgärder utöver de föreslagna begränsningarna av försäljningen på restauranger och barer.

Med tanke på detta föreslår IOGT-NTO att stärkta alkoholpolitiska åtgärder genomförs för att minska risken för människor att smittas. Förslagen får dubbel effekt eftersom en minskad alkoholkonsumtion som följer av insatserna också kommer att minska belastningen på hälso- och sjukvården på såväl kort som lång sikt.

IOGT-NTO föreslår:

–          Att Systembolagets öppettider i butiker tillfälligt begränsas till klockan 17 på vardagar samt att Systembolaget hålls stängs på fredagar och lördagar. Det är viktigt att samtidigt införa åtgärder för att minska trängsel under kvarvarande öppettider.

–          Att alkoholskatten tillfälligt höjs (förslagsvis omkring 20 procent) så snart som administrativt möjligt, senast 1 januari 2021. Effekten av skattehöjningen bör följas och utvärderas kontinuerligt.

–          Att möjligheten till hemleverans av alkohol från Systembolaget tillfälligt stoppas i kombination med att ett permanent stopp införs för den utländska distanshandeln med alkohol och ett främjandeförbud för dessa utländska aktörer.

IOGT-NTO vill uttrycka förtroende för den kunskap Folkhälsomyndigheten har i smittskyddsfrågor och modet att agera utefter den kunskapen i den svåra och osäkra situation som coronakrisen innebär. Däremot får vi intrycket att Folkhälsomyndigheten lägger för låg prioritet i folkhälsofrågor. Inte minst utifrån agerandet kring alkohol och covid-19 upplever vi att Folkhälsomyndigheten varit omotiverat passiv på dessa folkhälsofält under pandemin både gällande information till allmänheten och i rekommendationer och åtgärder.

LÄS HELA REMISSVARET HÄR

Läs vårt pressmeddelande

Läs hela regeringens förslag här