Levnadsvanor som orsakar cancer

Cancerfonden släppte idag siffror med uppgifter kring hur vi genom aktiva val kan förebygga cancerfall.

 

När det kommer till hur alkohol är en bidragande faktor för cancer så gav IOGT-NTO ut en rapport sammanfattad av världens främsta forskare under ledning av Harold Holder.

Rapporten kommer fram till följande slutsatser:

  • Alkohol orsakar cancer och det finns ingen miniminivå som är hälsosam. Dock ökar risken ju mer du dricker. Inte mindre än 5,5% av alla cancerfall orsakas av alkohol.
  • Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst störta faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt enligt en uppskattning gjord av WHO. Ändå har svenskarna lägst kännedom kring relationen kring alkohol och cancer, endast 23 procent av svenskarna visste 2016 att alkohol kan orsaka cancer.
  • I Sverige har de alkoholrelaterade cancerfallen ökat med 7,3 procent sedan 2001.
  • Bröstcancer är den vanligaste formen för cancer hos kvinnor i Sverige. 10 procent av bröstcancerfallen är relaterade till alkohol. Ändå är kännedomen om dess relation till alkohol låg och Folkhälsomyndigheten gör inget för att sprida denna kännedom.

Till skillnad från tobak, där Folkhälsomyndigheten är väldigt tydliga med rekommendationer om att inte röka så omnämns inte alkoholen med ett enda ord i deras texter kring dödlighet i bröstcancer.

IOGT-NTO tycker att information kring alkohol och cancer är viktig för att ge människor möjligheten till att göra aktiva val.

 

läs mer

“MÄRK ALKOHOL MED VARNING FÖR CANCER – INTE ROSA BAND”

ALKOHOL OCH CANCER, SYSTEMBOLAGET

DID DRINKING GIVE ME BREAST CANCER (MOTHER JONES)