Kongressuttalande vid IOGT-NTO:s digitala kongress 2021

Precis som våra föregångare kämpar vi för en bättre värld med en restriktiv alkoholpolitik, och mot alkoholindustrins starka lobbykrafter. Gårdsförsäljningsförslaget hotar Systembolaget och ökar risken för alkoholskador. Det är en kamp vi inte backar från.

1884 var Emelie Rathou en pionjär inom kvinnlig rösträtt och aktiv i kampen mot alkoholismen. Hon anslöt sig till nykterhetsrörelsen och visade på sambandet mellan superi och kvinnoförtryck. Därmed tog hon upp kampen mot båda. I mer än 100 år har våra medlemmar, likt Emelie Rathou, kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten. Det gör den fortfarande. Vi tror att både Sverige, Europa och världen skulle bli mer solidariskt och demokratiskt utan alkohol och andra droger.

Gårdsförsäljningsförslaget drivs av starka lobbyintressen

Under de senaste decennierna har en till synes liten och obetydlig fråga upptagit ett stort utrymme i den alkoholpolitiska debatten: så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol. I korthet handlar detta om att tillåta de som tillverkar alkohol att sälja sina produkter direkt till kund istället för genom Systembolaget. När gårdsförsäljning av alkohol först kom upp i debatten handlade det om några få vingårdar i södra Sverige. Men sedan dess har konceptet breddats kraftigt till att inbegripa någonting mycket större. Förslaget att införa gårdsförsäljning av alkohol har länge drivits av starka lobbyintressen som är finansierade av några av Sveriges största alkoholproducenter. Två statliga utredningar har konstaterat att gårdsförsäljning av alkohol inte är förenligt med EU-rätten. Monopol innebär en ensamrätt för Systembolaget att driva detaljhandel med alkoholdrycker. Om någon annan ges denna rätt upphör monopolet, i princip och i praktiken.

IOGT-NTO backar inte från svåra utmaningar – men backar de som drabbas

Gårdsförsäljning av alkohol skulle dessutom inte bidra till landsbygdens utveckling, istället utmanar den Sveriges detaljhandelsmonopol och riskerar därmed att öka skador och problem orsakade av alkohol.

IOGT-NTO kommer fortsätta kämpa mot gårdsförsäljning av alkohol och alla andra förslag som hotar en restriktiv alkoholpolitik. Vi står upp för alla människors lika värde, demokrati och rättvisa och rätten till att leva ett fritt liv utan alkohol och andra droger. Vi backar inte från svåra utmaningar och samtal, men vi backar upp dem som drabbas av alkohol, och tillsammans ser vi till att vårt arbete bidrar till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger.