IOGT-NTO i samtal med WHO om utsatta grupper

 

På initiativ av EPHA, European Public Health Alliance, arrangerades på onsdagen ett rundabordssamtal med WHO. Syftet med mötet var att lyfta konsekvenserna covid-19 har på utsatta grupper såsom hemlösa, beroende, utsatta för våld i nära relation, personer med psykisk ohälsa eller papperslösa flyktingar.

IOGT-NTO blev inbjudna att delta i samtal för att berätta om rapporten som släpptes i juni – Utsatta grupper extra utsatta under coronakrisen.

Bland annat lyftes hur alkoholkonsumtionen påverkats under pandemin, dels konsekvenser på lång sikt då barn blir negativt påverkade när det finns missbruk i familjen, samt hur missbruksvården påverkats av omfördelade resurser.

Coronavirusets spridning för med sig många fler andrahandseffekter, även på längre sikt, utöver själva viruset i sig. Till exempel medför det risker för redan utsatta grupper, såsom personer som lever i hemlöshet. Här blir en ojämlik hälsa påtaglig. De som inte har ett hem att isolera sig i, som redan innan levde med underliggande sjukdomar och som dessutom tvingas sova på ett trångt härbärge är extra utsatta under virusets framfart. Denna grupp har även en begränsad tillgång till sjukvård då det i de flesta länder kostar att söka vård.

Runt om i Europa har socialkontor ibland helt varit stängda, så även mötesplatser och utlämningsplatser av mat för bostadslösa. Detta är ett hälsoproblem, menade representanten för europeiska initiativet för att förebygga hemlöshet – FEANTSA.

Även bristande jämställdhet träder fram i coronakrisens skugga. Det är ofta kvinnor som fått ta hand om barnen när skolor och fritids hålls stängda, de som gör det obetalda arbetet i hemmet och det är ofta kvinnodominerade yrkesgrupper som drabbats av nedstängning och förlorat sina arbeten, berättade representanten för European Institute of Women’s Health.