IOGT-NTO anordnade stort europeiskt seminarium om alkohol och cancer

Den 22 september anordnade IOGT-NTO tillsammans med organisationerna Eurocare, United European Gastroenterology och European Cancer Leagues ett digitalt seminarium på temat ”Alcohol and Cancer – What´s at stake in Europe´s Beating Cancer Plan?”. Som värd för seminariet stod den svenska Europaparlamentarikern Jytte Guteland.

Se seminariet här

 

I Europa dör varje dag cirka 800 personer av alkoholrelaterade orsaker och den största bidragande delen till dessa dödsfall (29%) är cancer. Enligt en opinionsundersökning från 2010 trodde en av fem européer inte att det fanns en koppling mellan alkoholkonsumtion och cancer. Ytterligare ungefär en av tio kände inte till någon koppling.

Seminariet ”Alkohol och cancer – Vad står på spel i EU:s cancerplan?” från den 22 september undersökte hur EU-kommissionens kommande cancerplan kan stärka EU:s och EU:s medlemsländers förmåga att förebygga alkoholrelaterad cancer. Seminariet grävde djupare i vad som behöver göras för att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer, hur EU kan gå före när det gäller åtgärder mot alkoholrelaterade skador och vilka mål och instrument som kan läggas fram i Europas cancerplan för att minska förekomsten av alkoholrelaterad cancer.

Talare vid seminariet inkluderade Europaparlamentarikern Jytte Guteland, samordnare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, en företrädare för EU-kommissionen, två läkare som arbetar med alkoholrelaterad cancer, alkoholberoende och folkhälsa, en representant med perspektiv på de kraftfulla nationella irländska åtgärderna mot alkohol och cancer, samt en representant från den Europeiska organisationen European Cancer Leagues.