Alkoholindustrin missar poängen i smuggelfrågan

Replik till Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) som tycks ha misstolkat officiell statistik i en rad debattartiklar om ungas inköp av smuggelalkohol. I ett debattsvar har nu branschorganisationens VD återkommit. Istället för att erkänna att branschorganisationen gjort fel och ändra sina slutsatser, upprepas dessvärre samma misstag.

SVL tycks ha hakat upp sig på nyheten att en större andel av ungas alkoholkonsumtion kommer från smugglad alkohol idag än år 2012. Statistiken stämmer, problemet är att alkoholbranschens förståelse för den haltar.

IOGT-NTO påpekade därför i en artikel att siffrorna faktiskt inte säger att ungas konsumtion av smugglad alkohol ökat. Smugglingens andel kan nämligen öka samtidigt som ungas konsumtion av smugglad alkohol totalt sett minskar. Det är inte magi, utan matematik. Precis som att en person blir mer påverkad av att halsa en flaska vin än att dricka 4 cl starksprit går det inte att jämställa mängd och procenthalt.

Från den officiella statistiken går det inte att se hur konsumtionen av smugglad alkohol utvecklats, annat än att alkoholkonsumtionen överlag sjunkit det senaste decenniet. Därför är det också en rätt dålig idé att, som  Sprit- och Vinleverantörsföreningen fortsätter att göra, använda denna feltolkning som argument för extrema alkoholskattesänkningar.

Ett mål som alla seriösa aktörer i samhället bör kunna skriva under på är att insmuggling och vidareförsäljning av alkohol måste minska, men också att ungas alkoholkonsumtion måste minska. Det är i det senare fallet Sprit- och Vinleverantörernas engagemang tycks svikta när de föreslår chocksänkt alkoholskatt. Forskningen är nämligen tydlig med att sänkt alkoholskatt leder till ökad konsumtion, särskilt hos priskänsliga grupper som unga. För de som inte orkar läsa forskningsluntor räcker det att fråga sig: kommer de kriminella som idag säljer vidare varor från Systembolaget öka eller minska sin försäljning om inköpspriset halveras?

Sprit- och Vinleverantörsföreningen medlemmar tjänar pengar oavsett om 14-åringar köper vodka med ursprung på Systembolaget eller i en gränshandelsbutik, skillnaden är att med sänkt skatt i Sverige ökar den totala försäljningen, och spritföretagens vinster. De globala alkoholkoncernernas engagemang i smuggeldebatten klingar därför falskt.

Politiska krafttag mot smuggling och mot ungas alkoholbruk är fortsatt viktigt och åtnjuter stort stöd i Sverige. Lösningen kan dock aldrig vara kontraproduktiva skattesänkningar för en industri som tjänar pengar på att våra lokala samhällen utarmas av missbruk, otrygghet och våld. Lösningar är istället ökade resurser för tull- och polisväsende, ökade sociala insatser lokalt eller satsningar på meningsfull fritid och lokalt föreningsliv för barn och unga.

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO