Ökad resandeinförsel men minskning av smuggling av alkohol

Under 2017 ökade resandeinförseln av alkohol samtidigt som köp av smugglad alkohol minskade. Den totala alkoholkonsumtionen ligger däremot kvar på samma nivå under 2017 som året innan. Det framgår av PM:et ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2017”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har presenterat.

Resenärers införsel av alkohol till Sverige ökade med åtta procent under 2017 jämfört med 2016. Köp av smugglad alkohol minskade däremot med sju procent.

Mycket talar för att den gemensamma satsningen mellan flera olika myndigheter för att komma åt en av de största källorna till den smugglade alkoholen, så kallade ”spritbussar” har gjort verkan.

I slutet av 2015 gav regeringen ett uppdrag till ett flertal myndigheter att hitta nya sätt att samarbeta för att kunna stoppa spritbussar och annan olaglig införsel till Sverige. Innan insatsen startade passerade i genomsnitt 20 spritbussar i veckan gränsen, med i genomsnitt 12 ton alkohol per buss. När uppdraget redovisades i början av oktober 2017, framgick att spritbussarna så gott som helt försvunnit.

Den totala konsumtionen låg på 9,0 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre under 2017, vilket är på samma nivå som under 2016. Under den senaste tioårsperioden har svenska folkets totala alkoholkonsumtion däremot minskat med åtta procent.

Här kan du läsa PM:et ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 20172.