Sommar, festivaler och sexuella trakasserier

Isabelle Benfalk, förbundsordförande UNF, Max Johansson förbundsordförande UNF och Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO skriver på Expressen debatt om festivalkulturen och alkoholen.

Machokulturen kombinerat med alkohol tenderar till att ta fram ett beteende som gör unga män till brottslingar. Festivalarrangörer måste ta större ansvar för att skapa en trygg miljö på deras evenemang.

Förslagen som uppkommit kring festivaler och förebyggande arbete är att utestänga sexualbrottslingar, göra festivaler bara för kvinnor. Okunskapen i frågan förvånar oss.

För det första är det inte bara dömda sexualbrottslingar som våldtar eller ofredar. För det andra skulle resultatet av könsindelade festivaler bli att låta de som anser sig ha rätten att ofreda medmänniskor fortsätta och dessutom blunda för det faktum att även män kan bli sexuellt ofredade.

Saker som män i grupp skämtar om blir till verklighet när alkohol eller andra droger tillkommer. Vi känner igen beteendet. Vid första ölen blir man pratsam, andra ölen tillför mer självförtroende och detta trappas upp och blir mer och mer odrägligt för varje glas som intas.

Vi kräver att festivalarrangörer
  • Ökar utbudet av alkoholfritt på festivaler. Alkoholfritt måste vara en attraktiv valmöjlighet.
  • En hårdare tillsyn vid serveringen så att personer som är berusade inte serveras alkohol.
  • Att festivaler erbjuder helt alkoholfria områden för den som vill njuta av musik och slippa fylla.
  • Sluta använda alkoholindustrin som sponsorer på festivaler, musik och alkohol är inte en naturlig ekvation.
  • Festivaler ska vara en öppen scen för alla musikälskare, fokus måste vara musiken, inte alkoholen.

Läs hela debattartikeln här.