Alkoholindustrin letar ständigt tillfälle att sälja mer av sin alkohol. IQ har släppt en rapport visar att unga utsätts för dubbelt så mycket alkoholbudskap jämfört med vuxna. Det vill vi göra något åt.

Sociala medier och alkohol

Idag nås unga av alkoholreklam via tidningar, TV och sociala medier. Det gör att de ständigt omges av alkohol. Det är olagligt att rikta reklam för alkoholhaltiga drycker mot unga under 25 år, men med sociala medier har ett nytt medielandskap öppnats som har gjort det svårare att avgöra vad som är reklam och inte.

Alkoholindustrin lägger i snitt nästan tre miljoner per dag på att få fler människor att dricka mer alkohol oftare och använder alla de kanaler de har tillgång till.

Den sammanvägda forskningen visar att alkoholreklam leder till lägre debutålder för alkohol och ökad alkoholkonsumtion bland unga.

Det räcker nu.
Vi vill nu tillsammans med er se till att den utredning som nu tar fram en mer omfattande lagstiftning ser till att inte tillåta alkoholreklam på sociala medier.