Passivitet hos politiker hotar alkoholmonopolet

De otydligheter som finns i reglerna för nätalkoholbolag leder till att oseriösa alkoholföretag kan agera i en gråzon. Det hotar i slutändan alkoholmonopolet.

Nu börjar rättegången mellan Systembolaget och nätalkoholföretaget Winefinder. Stämningen grundar sig i att Winefinder ska ha bedrivit olaglig detaljhandel med alkohol i strid med Sveriges alkoholmonopol samt använt otillåtna aggressiva marknadsföringsmetoder i sina reklamkampanjer.

– Passivitet från regering och riksdag har skapat en gråzon som utnyttjas av nätalkoholbolagen. Det måste bli tydligt att Systembolagets monopol gäller på samma sätt online som offline, förklarar Kalle Dramstad, Politisk Rådgivare på IOGT-NTO

REGERINGEN OCH RIKSDAGENS PASSIVITET HOTAR ALKOHOLMONOPOLET

SYSTEMBOLAGET FÖRSVARAR MONOPOLET I DOMSTOL