Kalle Dramstad

Ölindustrins hyckleri kring Gränshandeln

KRÖNIKA: Nyligen slog nyheten om Systembolagets prispress på öl stort. Systembolagets osmidiga agerande i frågan har dock gömt ett viktigt avslöjande: att bryggerierna driver på gränshandeln med öl genom att ta ut lägre marginaler på sin försäljning till gränsbutikerna.  

I den ena artikeln efter den andra och rapport efter rapport har svenska ölbranschen beklagat sig över gränshandeln med alkohol. Den leder till smuggling, att alkohol säljs till minderåriga och driver alkoholmissbruk skriver bryggerierna. De ifrågasätter samtidigt de siffror som finns och hävdar konsekvent att gränshandeln är större än tillgänglig statistik visar.

Bryggarnas lösning är alltid densamma: sänk ölskatten. I ölproducenternas värld leder nämligen billigare alkohol i hela Sverige inte till högre alkoholkonsumtion och fler skador, utan bara till att färre åker utomlands för sina ölinköp. Att denna slutsats saknar grund i sunt förnuft, ekonomisk analys eller internationell forskning tycks inte hålla öllobbyn vaken om nätterna. Där vinstintresset går in verkar förmågan att sätta sig in i forskning och ekonomiska samband gå ut.

Det gör att man kan fråga sig: varför subventionerar ölproducenterna gränshandeln med alkohol om de nu tycker att den är så farlig?

I verkligheten tjänar nämligen samma storbryggerier som ojar sig över gränshandeln stora pengar på att sälja sina produkter i tyska gränsbutiker. Inte nog med det, dessa ölproducenter tar dessutom ut lägre marginaler på sina produkter i gränsbutikerna än de gör i andra butiker. Det tar inte många minuter att hitta att slutpriset på Norrlandsguld är lägre hos de tyska gränshandlarna än Systembolagets inköpspris. Det gör att man kan fråga sig: varför subventionerar ölproducenterna gränshandeln med alkohol om de nu tycker att den är så farlig? För den konspiratoriskt lagda är det inte svårt att koppla ihop producenternas agerande med deras lobbybudskap gällande alkoholskatten.

konsumentpriset på alkohol bör inte sjunka

Att Systembolaget vill syna bryggarnas bluff och pressa marginaler är i grunden positivt: lägre marginaler frigör ekonomiska värden som kan gå tillbaka till samhället genom skatt istället för till Spendrups VD:s förmögenhetsbyggande. Detta måste dock ske med ansvar så att regeringen snabbt genom att justera skatten kan se till att konsumentpriset på alkohol inte sjunker. Frågan om möjligheten att genom skatt och påslag sätta lägstapriser på alkohol som man gjort i Skottland blir också aktuell.

Systembolagets agerande kring lågprisölen kan kritiseras men får inte ta bort uppmärksamheten från ölbranschens stora gränshandelshyckleri. Industrins inneboende intressekonflikt i skattefrågor verkar tyvärr göra dom oförmögna att se längre än nästa kvartalsrapport.

Kalle DramstadKalle Dramstad arbetade som Head of European Policy
med ansvar för IOGT-NTO:s strategiska påverkansarbete på EU-nivå och var stationerad  i Bryssel.