Ny studie – Stängda gränser under pandemin minskade alkoholkonsumtionen i Sverige

En ny svensk studie visar att alkoholkonsumtionen föll i Europa under pandemin och att svensk alkoholkonsumtion uppvisade en särskilt kraftig minskning i jämförelse med genomsnittet. Minskad gränshandel med alkohol på grund av reserestriktioner under pandemin tros förklara Sveriges större minskning.

Studien “Alcohol consumption and closed borders” undersökte hur covid-19-restriktioner påverkade försäljningen och konsumtionen av alkohol i Europa. Skattestatistik från 13 europeiska länder under perioden 2015–2020 visar att alkoholkonsumtionen minskade i Europa under pandemin.

”Pandemin skapade en unik möjlighet att studera förändringar i alkoholkonsumtionen när tillgängligheten på alkohol begränsades”, säger Håkan Leifman, huvudförfattare till studien och forskare vid Karolinska Institutet

Totalt minskade alkoholkonsumtionen med 3,6 procent. Dock visar studien på stora skillnader i minskningen mellan olika länder, där skillnaden var särskilt stor för länder med höga nivåer av gränshandel av alkohol innan pandemin.

”Länder med särskilt stor gränshandel med alkohol innan pandemin tenderade att se ökad inhemsk försäljning efter att pandemin slog till. När man ser till faktisk konsumtion verkar den dock ha minskat mer i länder som Sverige,” förklarar Håkan Leifman.

Minskad tillgänglighet på alkohol genom begränsad gränshandel uppges som förklaring till att Sverige såg en större minskning i alkoholkonsumtion än jämförbara länder. Detta samtidigt som Sverige såg en kraftig ökning av alkoholskatteintäkterna på grund av den ökade nationella försäljningen.

Studiens resultat ger stöd åt idén att begränsningar av gränshandeln av alkohol genom policyförslag på nationell eller EU-nivå kan leda till positiva folkhälsoeffekter. Bland annat skulle begränsningar av gränshandeln underlätta för de nationella sjukvårdssystemen och minska den alkoholrelaterade dödligheten, särskilt i EU-länder med de högsta punktskatterna på alkohol.

”Resultaten visar på vikten av att väga in folkhälsofrågor i den översyn som just nu pågår av EU:s skatteregler för gränshandeln med alkohol,” avslutar Håkan Leifman.

LÄS MER:

Sammanfattning av studien

Studien – publicerad på BMC Public Health