Alkohol och hjärnan

Årets rapport i serien Alkoholen och samhället handlar om alkohol och den mänskliga hjärnan och sammanställer kunskap om alkoholens breda och ofta djupt negativa effekter på den neurologiska, kognitiva och psykologiska hälsan under hela livet.

 

Läs rapporten här

Läs pressmeddelandet här