Alkohol och hjärnan

Den här rapporten handlar om alkohol och den mänskliga hjärnan och sammanställer kunskap om alkoholens breda och ofta djupt negativa effekter på den neurologiska, kognitiva och psykologiska hälsan under hela livet.

Alkohol kan orsaka eller bidra till ett stort antal neurologiska sjukdomar: utvecklingsförsening, inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet, alkoholberoende, depression, stroke, demens, traumatiska hjärnskador och krampanfall för att nämna några. Antalet icke-neurologiska tillstånd till följd av alkoholens akuta eller kroniska effekt på hjärnan är likaledes mycket stort: förgiftningar och överdoser, självmord och mord, fallolyckor, sexuella övergrepp, bilolyckor med mera.

Om dessa problem förorsakats av något annat ämne än alkohol är det svårt att föreställa sig att den belastning som alkoholen faktiskt har på människors hälsa och samhället verkligen skulle tolereras. Att öka kunskapen om dessa förhållanden kan förhoppningsvis öka förståelsen och insikten om omfattningen av och storleken på dessa samband. Vi hoppas att denna rapport är användbar i det avseendet.

Ladda ner rapporten

LADDA NER EN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN

Ladda ner studiehandledningen här

DOWNLOAD THE REPORT IN ENGLISH

DOWNLOAD AN ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT

För att beställa ett tryckt exemplar av rapporten – KLICKA HÄR