– för dig som har ett förtroendeuppdrag

Samlingar och utbildningar

– för dig som medlem

Samlingar och utbildningar

– för dig som förtroendevald

Folkhögskola

– kurser med social inriktning

IOGT-NTO erbjuder kurser för våra medlemmar på våra två folkhögskolor Tollare i Nacka utanför Stockholm och Wendelsberg i Mölnlycke. Nedan finns ett urval av folkhögskolornas kurser för IOGT-NTO:s medlemmar att känna till och känna stolthet för samt vilja delta i. Folkhögskolorna anordnar många fler utbildningar och kurser, gå in på respektive skolas hemsida för mer information.

Respekt • Tillit • Stolthet